Fiskerinummer/distriktsmerke

Båt-nr./Distriktsmerke

Fiskerinummer til båt

Båtnummer/distriktsmerke (klistremerker)
Ønsker du klistremerke med fiskerinummer eller båt-navn så ordner vi det.  Distriktsmerket leveres i sett av 2 stk. Merket er i høykvalitets selvklebende vinyl laget iht. fiskeridirektoratets krav. Du må gjerne ta kontakt for å få et uforpliktende pristilbud pr. telefon eller sende e-post.

Distriktsmerke Klasse 1

Omfatter dekkete farkoster på 25 tonn bruttodrektighet og derover.

Sett av 2stk. merker i høykvalitet selvklebende vinyl laget iht. fiskeridirektoratets krav.

Sort bunnfarge 650mm høyde med hvite tall 450mm høyde.

Distriktsmerke Klasse 2

Omfatter alle dekkete farkoster av 30 fots lengde og derover, men under 25 tonn bruttodrektighet.

Sett av 2stk. merker i høykvalitet selvklebende vinyl laget iht. fiskeridirektoratets krav.

Sort bunnfarge 370mm høyde med hvite tall 250mm høyde.

Distriktsmerke Klasse 3

Omfatter alle dekkete farkoster under 30 fots lengde og åpne båter.

Sett av 2stk. merker i høykvalitet selvklebende vinyl laget iht. fiskeridirektoratets krav.

Sort bunnfarge 230mm høyde med hvite tall 150mm høyde.

Eksempel på distriktsmerke / fiskerinummer

Fiskerinummer 1
fiskerimerke 2
fiskerinummer 3

Har du spørsmål om fiskerinummer eller ønsker å bestille.

Gjerne benytte dette e-post skjema.

Hvis distriktsmerket skal sendes pr. post må du skrive inn din postadresse
Skriv inn ditt tlf. nr. (valgfritt)
Marker båtens størrelse
Her skriver du inn fiskerinummer ditt (eks. N-999-VV)

Merking av fartøy som er tildelt fiskerimerke

Regelverket hentet fra

www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer

§ 22 Fiskerimerke
Fiskerimerket består av bokstaver som betegner fylke, et løpenummer samt bokstaver som betegner kommune. Fylkes- og kommunebokstavene for de enkelte merkedistrikt fastsettes av Fiskeridirektoratet.

Det tildelte fiskerimerket skal påføres godt synlig og tydelig på hver side av skroget i nærheten av forstavnen. I tillegg kan fiskerimerket også påføres godt synlig på hver side av styrehus eller rigg.

Det er forbudt å fjerne, forandre, tildekke eller skjule de påmalte fiskerimerker.

Merkeregistrerte fartøy må ikke føre navn, bokstaver eller tall som strider mot denne forskrift eller annen gjeldende lovgivning.

Eier av fartøy som slettes fra registeret må samtidig med at fartøyet slettes fjerne fiskerimerket på fartøyet. Likeledes skal fiskerimerket fjernes fra fartøyets tilhørende hjelpefartøy og redskap. Fartøy som ikke er registrert i registeret kan ikke ha fiskerimerke på fartøyet.

Fartøyets eier plikter å sørge for at fiskerimerket er korrekt malt på fartøyet og har ansvar for at det til enhver tid holdes ved like i klar og tydelig stand. Fartøyets eier plikter likeledes å påse at fiskerimerket fjernes fra fartøyet når fartøyet slettes fra merkeregisteret.

§ 23 Plassering, størrelse og farge på fiskerimerket
Merket skal settes så høyt oppe som mulig på begge sider av skroget i nærheten av forstavnen, med unntak av det foreskrevne tilleggstallet for hjelpefartøy som settes på begge sider av skroget i nærheten av akterstavnen.

Alle merker skal males klart og tydelig med hvit maling på svart bunn eller svart maling på hvit bunn.

Bokstavene i merket plasseres slik at fylkesbokstavene står foran og kommunebokstaven(e) står etter nummertallet.

Hvor merket ikke kan males og sees tydelig på grunn av ujevnheter i skipssiden skal disse jevnes ut. Merket skal plasseres på mest mulig loddrett flate.

For fartøy på eller over 15 meter største lengde (klasse 1) skal fiskerimerket og bunnfargen oppfylle følgende krav:

a)

Bunnfargen skal være 65 cm høy, og lengden skal være slik at den rekker en bokstavbredde (27 cm) foran første og etter siste bokstav

b)

Høyden av bokstaver og tall skal være 45 cm

c)

Bredden av bokstaver og tall skal være 27 cm. For bokstaven I og tallet 1 skal likevel bredden være 6 cm, og for bokstaven M skal den være 36 cm.

d)

Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) skal være 6 cm

e)

Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom tall innbyrdes skal være den dobbelte (12 cm) av bokstavens tykkelse (fargebredde)

f)

Mellom bokstaver og tall skal det tas inn en firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen (6 cm), og avstanden til firkanten fra det foregående og etterfølgende siffer skal være det dobbelte (12 cm) av bokstavtykkelsen.

For fartøy på eller over 9 meter største lengde, men under 15 meter største lengde (klasse 2) skal fiskerimerket og bunnfargen oppfylle følgende krav:

a)

Bunnfargen skal være 37 cm høy og lengden skal være slik at den rekker en bokstavbredde (15 cm) foran første og etter siste bokstav. Bunnfargen, der tilleggstall for hjelpefartøy settes, skal rekke en halv bokstavbredde foran og etter tallet.

b)

Høyden av bokstaver og tall skal være 25 cm

c)

Bredden av bokstaver og tall skal være 15 cm. For bokstaven I og tallet 1 skal likevel bredden være 4 cm, og for bokstaven M skal den være 20 cm.

d)

Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) skal være 4 cm.

e)

Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom tall innbyrdes skal være den dobbelte (8 cm) av bokstavenes tykkelse (fargebredde).

f)

Mellom bokstaver og tall skal det tas inn en firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen (4 cm), og avstanden til firkanten fra det foregående og etterfølgende siffer skal være det dobbelte (8 cm) av bokstavtykkelsen

For fartøy på eller under 9 meter største lengde (klasse 3) skal fiskerimerket og bunnfargen oppfylle følgende krav

a)

Bunnfargen skal være 23 cm høy og lengden skal være slik at den rekker en bokstavbredde (9 cm) foran første og etter siste bokstav

b)

Høyden av bokstaver og tall skal være 15 cm

c)

Bredden av bokstaver og tall skal være 9 cm. For bokstaven I og tallet 1 skal likevel bredden være 2,5 cm, og for bokstaven M skal den være 12 cm.

d)

Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) skal være 2,5 cm

e)

Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom tall innbyrdes skal være det dobbelte (5 cm) av bokstavenes tykkelse (fargebredde).

f)

Mellom bokstaver og tall skal anbringes en firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen (2,5 cm), og avstanden til firkanten fra det foregående og etterfølgende siffer skal være det dobbelte (5 cm) av bokstavtykkelsen.

Tilleggstallets størrelse for hjelpefartøy skal være av klasse 2.

Sharing is caring!